Ajutine näitus
Viimati muudetud: 07-03-2017
 

Muuseumi näitusetoas 7. märtsist 29. aprillini 2017

„30 aastat Tšernobõli katastroofist“

Näitus meenutab Tšernobõli katastroofi tagajärgede kõrvaldamisel osalenuid.

Tänavu 26. aprillil möödub juba 31 aastat katastroofist Tšernobõli aatomielektrijaamas. Õnnetuse tagajärgede likvideerimistöödele Ukrainas suunati toona enam kui pool miljonit meest üle kogu NSV Liidu. Eestist mobiliseeriti sõjaväelises korras 4833 inimest.

7. mail 1986 formeeriti Pärnus paiknenud keemiapolgu baasil avarii tagajärgede kõrvaldamiseks Pärnu polk, kuhu võeti mehi ka Viljandimaalt. Jõudes baasi Valgevenes Gomeli oblastis, täiendati polku tuletõrjerooduga Riiast ning insenertehnilise pataljoniga Kaunasest. Koos lätlaste ja leedulastega oli Pärnu polgus ligi 2000 meest. Polgu peamiseks ülesandeks katastroofipiirkonnas kujunes pinnase, hoonestuse ja haljastuse desaktiveerimine.

Näituse koostasid 2016. aastal Aare Uind ja Jaan Krinal Pärnumaa Tšernobõli ühendusest Gamma (www.tsernoboliuhing.ee) ning Marju Kurvits ja Indrek Aija Pärnu muuseumist. Näitust on Viljandis täiendatud nõukogudeaegsete tsiviilkaitsevahendite ja plakatitega.


Rühm mehi labidatega

Peamiseks töövahendiks tuumaavarii tagajärgede kõrvaldamisel oli labidas.


Kõik huvilised on palutud näituse avamisele 7. märtsil kell 16.

Muuseumi näitusemaja on avatud teisipäevast laupäevani kell 10–17.

Lisateave: Liina Roht, liina.roht@muuseum.viljandimaa.ee, tel 433 3664.

Vaata ka:
Toimunud näitused
Näituste kava, näitusetoa andmed