Teenused
Viimati muudetud: 19-12-2016
 

Viljandi Muuseumi teenuste hinnad ja kasutamise kord

Pääsmete müük

Näitusemaja pääse 2 €; õpilase või tudengi pääse 1 €; perepääse* 4 €.

Näitusemaja grupipääse (kuni 25 inimest) 20 €; õpilastele või tudengitele 10 €.

Giiditeenus täiskasvanutele eesti keeles 15 € tund;
giiditeenus võõrkeeles (inglise, vene ja soome k) 20 € tund;
giiditeenus õpilasgrupile 10 € tund.

Muuseumitund 1,5 € õpilase kohta, õpetajatele tasuta.
Teemaloeng 1 € õpilase kohta, õpetajatele tasuta.

* Perepääsme saavad osta kuni kaks täiskasvanut koos alaealiste lastega.

Tasuta sissepääs: kaheksa-aastased ja nooremad lapsed, erivaja­dus­ega inimesed koos saatjaga, lasterohked pered, ajateenijad (üksikkülastajad), represseeritud (tõendi alusel), muuseumitöötajad.


Kopeerimine ja digiteerimine

Mustvalge paberkoopia valmistamine (lehekülg)
A4 0,20 €;
A3 0,30 €.

Digikoopiate valmistamine (1 fail)
Foto suurusega kuni 15 cm: 1 €;
Foto suurusega kuni 30 cm, museaali pildistamine: 2 €;
Suurem või raskesti kopeeritav foto või keerulisem museaali pildistamine: 3 €;
Arhiivisäiliku digiteerimine PDF-failiks: 3 € + 0,25 € / lk;
Trükifaili (TIF) väljastamise hind on kulupõhine, baashind 3 €;
Kujutise töötlemine ja kujundustöö: 15 € tund.

Faili väljatrükk (lehekülg)
Mustvalge laserprinter A4  0,20 €;
Mustvalge laserprinter A3 0,30 €.

Soodustused. Õpilastele, õpetajatele ja kodu-uurijatele on hinnasoodustus kuni 50%. Mittetulunduslike eesmärkide korral võib taotleda tasust vabastamist.
Museaali annetajale on annetatud esemetega seotud teenused tasuta.

 

Muud teenused

Konsultatsiooni või loengu (45 min) töötasu on 15 €, lisandub transpordi- ja lähetuskulu.
Lihtkonsultatsioon on tasuta.

Muuseumi ruumi ja inventari kasutamise tasu määratakse kokkuleppel, baashind on 20 € tund.


Kasutustingimused

Käesolev kord on kehtestatud muuseumi esemete säilimise ja turvalisuse ning hea tava jälgimise huvides.

Muuseumi teenindusruumid on avatud tööpäeviti kell 9–17. Teenindamine toimub kokkuleppel töötajatega. Info telefonil 433 3316. Teenuse täitmise tähtaeg on tavaliselt kuni 10 tööpäeva. Teenuse eest tasutakse arve alusel või muuseumi kassas.

Museaalide kasutamise loa annab muuseumi direktor või selleks volitatud isik. Kasutamist korraldab peavarahoidja. Kasutusloa saamiseks tuleb täita vormikohane avaldus, mille allkirjastamisel kasutaja kohustub täitma muuseumikogu kasutamise tingimusi. Nende rikkumise korral võib direktor kasutusloa tühistada. Muuseumitöötajatelt kasutusluba ei nõuta.

Muuseumitöötajal on õigus mitte anda museaali kasutamiseks või piirata kasutust museaali vanuse, seisukorra või muude probleemsete omaduste tõttu. Originaalfotodest ja haruldastest dokumentidest valguskoopiaid ei tehta.

Kinnaste kasutamine museaali käsitsemisel on kohustuslik. Vajalikud kindad tagab muuseum. Erandkorras võib lubada ka paljakäsi töötamist.

Tellija vastutab kujutise kasutamisel autoriõiguse seaduse täitmise eest. Avaldamisel on soovitav allkirjas või viites osundada originaalteose teadaolevale autorile.

Museaali andmete publitseerimisel tuleb viidata muuseumikogule, soovitavalt koos kogunumbriga ning võimalusel annetada publikatsiooni üks eksemplar muuseumile.

Museaalide laenutamise tingimustes lepitakse kokku vastava laenutuslepingu alusel.