Fotokogu
Viimati muudetud: 09-01-2015
 

Muuseumi fotokogus on ligi 20 000 fotot, postkaarti, negatiivi jm. Kaalukas osa on Viljandi linna vaadetel. Nende hulgas valdavad postkaardid Eesti Vabariigi esimesest iseseisvusperioodist, mis on valminud põhiliselt Viljandi tuntuma fotograafi Jaan Rieti laboris.

Ligi neljandiku kogust moodustavad klaasnegatiivid, enamasti on need Jaan Rieti, Tõnis Parri ja Eduard Rangi tööde hulgast ning on põhiliselt seotud Viljandi linna paikade ja inimestega.

Fotoalbumeid on kogus 109. Neis leidub kultuuri, spordi, sõjaväe, poliitika, pereelu ja linnavaadete teemasid. Esile võib tõsta kümmet Jaan Rieti albumit, Johan Laidoneri kingitust Viljandi muuseumile ja Kaug-Ida piirkonda käsitlevat albumit, mis osteti 1951. a. Jaan Leokeselt. Samuti ajakirjaniku Arnold Sepa kümme albumit.

Kogu suurim kollektsioon on Olev Bendilt 1995. a ostetud kogu, milles on 3180 fotot. See täiendas oluliselt Viljandimaad kujutavat osa. (Loe ülevaadet VM toimetistest I ja II.)
NB! Lehe lõpus on juhised kollektsiooni kujutiste leidmiseks infosüsteemis MuIS.

Vanim dateeringuga foto kujutab väljakaevamisi Viljandi ordulinnuses 1878-79. aastal. Vanu materjale-tehnikaid esindab üks ferrotüüp.


Ajaloolisest Viljandist annavad hea ülevaate 1926. a sõjaväe tehtud aerofotod.

Vaade 1

Vaade 1. 2563 x 1632 px
 
Vaade 2

Vaade 2. 3812 x 2669 px
 

Olev Bendi kollektsiooni kujutised leiab muuseumide veebiväravast
www.muis.ee tulmenumbri VM VMF 518 järgi (detailne otsing).

Olev Bendi kollektsiooni otsing VMF 518 www.muis.ee


Fotokogu saab kasutada koguhoidja Tiina Parre vahendusel, telefon 433 3664 (alates kella 13), e-post tiina.parre@muuseum.viljandimaa.ee. Palume soov eelnevalt võimalikult täpselt läbi mõelda ja varakult edastada.