Looduskogu
Viimati muudetud: 22-02-2012
 

Muuseumi looduskogu jaguneb geoloogia, botaanika ja zooloogia alakogudeks. Kogu sisaldab ligi 3500 museaali. Kõige arvukam on zooloogiline kogu umbes 3100 nimetusega. Neist omakorda kuulub suur osa liblikatele – ca 2600. Arvukuselt järgnevad linnutopised ja linnupesad. Kogu kõige väärtuslikumaks osaks ongi liblikate ja laululindude kollektsioon. Kivimeid, mineraale ja merikarpe on mõnisada. Herbaarlehti on 259. Kogus leidub ka eksootilisi museaale, nagu näiteks mammuti purihambad (2).

Vaata ka:
Püsinäitus
Liblikakogud Viljandi Muuseumis