Viljandi Muuseum - Uudised - Kindral Jonsoni mõõk püsinäitusel
OTSI
Uudised
Näitused
Muuseumitunnid
Kogud
Teenused
Kontaktandmed
Lugemisvara
Väljaanded
Muuseumipood
Ametlik teave
Teised kohad
Tagasiside
Uudiskiri
In English


» Avaleht » Uudised » Kindral Jonsoni mõõk püsinäitusel  

Kindral Jonsoni mõõk püsinäitusel
20-02-2017

22. veebruaril kell 12 esitleb Viljandi muuseum püsinäitusel välja pandud kindral Gustav Jonsoni VR I/3, II/2 esindusmõõka Eesti vabariigi esimesest iseseisvusperioodist.

Gustav Jonson sündis 7. jaanuaril 1880 Viljandimaal Päri vallas. Õppis Tartu reaalkoolis, Riia polütehnilises instituudis ja Dresdeni kõrgemas tehnikakoolis. Kuulus korp! Vironiasse.
1908. aastast teenis vabatahtlikuna ratsasuurtükiväes Daugavpilsis, hiljem töötas Riias. I maailmasõja ajal osales suurtükiväeohvitserina lahingutes Saksa ja Austria-Ungari vägede vastu Poolas ja Galiitsias. Sai 1917. aastal alamkapteniks. Autasustati Georgi mõõga ning Püha Anna ja Püha Stanislavi ordenitega.

Vabadussõja ajal oli Eesti ratsaväe organiseerija ja Ratsapolgu ülem. Aastatel 1920–1939 teenis juhtivatel kohtadel Eesti kaitseväes – muuhulgas oli Ratsarügemendi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja 3. diviisi ülem ning Kindralstaabi ülema abi. Pikka aega oli riigivanema ja presidendi käsunduskindral. Teenis välja kindralmajori auastme, oli paljude teenetemärkide kavaler. 1939 lahkus teenistusest. Juunis 1940 kutsuti uuesti väeteenistusse ja määrati Sõjavägede juhatajaks, hiljem 22. territoriaallaskurkorpuse ülemaks ja Punaarmee kindralleitnandiks. Nõukogude võim arreteeris ta 1941 Moskvas ning ta lasti maha mais 1942 Saratovi vanglas.

Gustav Jonsoni sugulastel õnnestus tema mõõk alal hoida ning ühes üliõpilaskorporatsiooniga Vironia otsustati, et mõõga säilitamiseks sobib hästi Viljandi muuseum. Mõõga sümboolne üleandmine leidis aset 2014. aastal kindrali sünnikohas (vt Aktuaalse Kaamera videolõiku).

Mõõga annetas Vesse Joonson (1935–2016), kelle vanaisa oli kindrali vend ning mõõga konserveerimise korraldas ja kandis kulud Vesse Joonsoni tütar Külli Joonson. Nüüd on mõõk leidnud väärika koha muuseumi püsinäitusel ühes pildilise ja tekstilise teabega.
 

Gustav Jonson koos riigivanema Jaan Tõnissoni ja Läti presidendi Alberts Kviesisega juunis 1933 Balti jaamas

Gustav Jonson koos riigivanema Jaan Tõnissoni ja Läti presidendi Alberts Kviesisega juunis 1933 Balti jaamas. Jonsoni saablit ehib Püha Georgi sangrihm, mis tähistab Georgi mõõga kandmise õigust.
 

Lisateave: Jaak Pihlak, tel 501 5069, jaak.pihlak@muuseum.viljandimaa.ee

Johan Laidoneri plats 10, 71020 Viljandi · info@muuseum.viljandimaa.ee · tel 433 3316, 433 3663, 433 3664 OK Interactive