Muuseum kogub kingitustega seonduvat

Viljandi Muuseum kogub kuni 4. septembrini 2020 esemeid ja mälestusi, mis seonduvad kinkimise kombega. Kogutu pannakse välja aasta lõpul muuseumis toimuval näitusel.

Koostatava näituse eesmärk on kajastada kingituste teemat erinevatest ajastutest, erinevate sündmuste ja tähtpäevadega seonduvalt. Esemele lisab väärtust mõni sellega ühes käiv huvitav lugu, mis tuleks kirja panna.

Mõtete liikumapanekuks pakume välja järgmise teemavaliku:

  • tähtpäevade kingitused: sünnipäeva, koolilõpu, pulma, leeri- või ristimispäeva, katsiku, emade- ja isadepäeva, sõbrapäeva jms kingitus
  • põlvest põlve edasi antud pärand
  • minu eriline kingitus
  • kingitus iseendale
  • ärikingid
  • kõige vaimukam kingitus läbi elu
  • kaart ja salm kui kingituse osa

Muuseum palub neil, kellel on näitusele pakkuda kingiks saadud esemeid, lugusid või pildimaterjali, helistada telefonil 433 3316 või kirjutada ebe.arros@muuseum.viljandimaa.ee

Näitusele toodud esemed tagastatakse näituse lõppedes veebruaris 2021 nende omanikele.

Hilja Rieti postkaart
Hilja Rieti fotopostkaart jõulukingi teemal 1930. aastatest

Muuseumi sissepääsu ilmestab kunstikooli noorte looming

29. maist kaunistab Viljandi linnaruumi üks omanäoline kunstiteos, mis teeb muuseumi ajutist sissepääsu silmapaistvamaks. Selle loomise tingis vajadus teavitada linnakodanikke ja külastajaid, et vaatamata suvi läbi kestvale fassaadiremondile oleme avatud ja ootame teid endale külla.

Kunstikooli kujundatud sissepääs
Kunstikooli kujundatud sissepääs

Selleks, et külastajaid muuseumi ukse ehitustolmu ja -müra keskel üles leiaksid, tuli meile appi Viljandi Kunstikool, kes lõi kutsuva stencil art ehk šabloonikunsti tehnikas taiese. Tegemist on heas mõttes säästuprojektiga, kuna teose valmimiseks on kasutatud värvijääke. Ka õppeaasta lõppu kuulutav kevad kiirustas töö teostamist takka ja selle valmimisele kulus kõigest paar nädalat.

Muuseumipoolseks tingimuseks oli, et kunstiteos kujutaks muuseumi tegevusvaldkonda. Plangule jõudnud taiesteks ammutasid noored inspiratsiooni muuseumis ringi liikudes ning lõpptulemus annab aimu sellest, mis muuseumis nende tähelepanu köitis.

Suur tänu Viljandi Kunstikoolile! Külastajatele aga ütleme: „Tere tulemast muuseumi!“.

Polli Aiandusuuringute Keskuse juubelinäitus

19. maist on Viljandi muuseumis avatud näitus „100 aastat aiandust Pollis“, mis kajastab Polli aianduse ajalugu 20. sajandi algusest kuni tänapäevani.

Polli Aiandusuuringute Keskusele on kogunenud saja aasta jagu teadmisi, oskusi ja kogemusi aianduse valdkonnas. Aiandusteadmiste ja oskuste edasiandmise alguseks Pollis võib lugeda Polli Põllutöökooli rajamist Polli mõisasse 1920. aastal. 1945. aastal loodi Polli Aianduse ja Mesinduse Uurimise Instituut ning hakati tegelema aiandusteadusega. 1995. aastal sai riiklikust instituudist Eesti Maaülikooli allüksus.

Polli Aiandusuuringute Keskus kutsub näituse vahendusel osa saama oma argipäevast. Plakatitel on kajastatud keskuse tegemisi teemavaldkondade kaupa nii sõnas kui pildis. Videopildi vahendusel saavad selgeks sordiaretuse protsessid ning tuttavaks aretajad, kelle loodud sordid meie koduaeda rikastavad. Õieilu pakuvad ruumis õitsvad puud ja ka fotod. Lisaks saab tutvuda Eestis vähelevinud puuvilja- ja marjakultuuridega, saab teada miks on vaja teha biokeemilisi analüüse ja palju muud.

Vaade näitusele
Vaade näituseruumi

Polli aianduse ajaloosse ning aiandusuuringute keskuse teadlaste tegemistesse saab näituse vahendusel süüvida 11. juulini. Muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kella 10–17.

Näituse plakatil on kasutatud Polli Põllutöökooli Morna aiatalu õunaaia fotot 1930. aastast. VMF 491: 3

Muuseum avas näitusemaja

Vaatamata äsja alanud ja suvi läbi kestvale fassaadiremondile ootab muuseum taas külastajaid. Esimesel töönädalal on veel avatud kunstinäitus „Viljandi motiiv“. Muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kell 10–17. Külastajatel palutakse järgida eriolukorra reegleid.

Kahe kuu vältel, kui näitusemaja oli suletud, tegi muuseum väljapanekus esemelisi täiendusi ning uuendati valgustust. Samal ajal töötati intensiivselt kogudega, põhitöö käis infosüsteemis MuIS ja selle digihoidlas, kuhu lisati üle 6000 fotokujutise.

13. maist on avatud ka filiaalina tegutsev helilooja Mart Saare muuseum Hüpassaares.

Lisateave: direktor Jaak Pihlak, tel 501 5069, jaak.pihlak@muuseum.viljandimaa.ee.

Mais algas muuseumi fassaadi remont
Mais algas muuseumi fassaadi remont