Viljandi Muuseum - Väljaanded - 
Väljaanded
Viimati muudetud: 26-01-2012
 
Muuseumi humanitaarkallakuga populaarteaduslikud jätkväljaanded

Viljandi Muuseumi toimetised ilmuvad alates 2010. aastast ning jätkavad varem ilmunud aastaraamatu traditsiooni uuel kujul, sisaldades artikleid ja mälestusi. Kavas on temaatilised väljaanded. Suurus B5, 250 x 176 mm. (ISSN 2228-0197) Vt lisa...

Viljandi Muuseumi aastaraamat ilmus aastatel 1997–2009 A5 formaadis. 12 aastaraamatut sisaldavad artikleid muuseumi teaduritelt ja välisautoritelt, tõlkeid ning muuseumi lõppenud tööaasta lühikest ülevaadet. Artiklid on varustatud inglis- või saksakeelse kokkuvõttega. Raamatuid ilmestavad must-valged ja värvilised illustratsioonid. (ISSN 1406-7498)

Muuseumi üksikväljaannete kohta leiab teavet muuseumipoe lehelt.