Viljandi Muuseum - Ametlik teave - Eelarve 2017 - 
Eelarve 2017
Viimati muudetud: 21-03-2017
 
Eelarve
konto

Kulu sisu

Kulud riigi
tuludest
Kulud oma
majandustegevusest
50
Personalikulud
164 702 15 100
55
Majandamiskulud (sh 2016 jääk 38 640)
72 028 3 900
15 Mart Saare majamuuseumi remont 88 400  
61 Põhivara amortisatsioon 13 773  
55 Museaalide soetamine ja hooldus 1 278  
 
Eelarve kokku
359 181 €