Viljandi Muuseum - Kogud - Etnograafiakogu -
OTSI
Uudised
Näitused
Muuseumitunnid
Kogud
Teenused
Kontaktandmed
Lugemisvara
Väljaanded
Muuseumipood
Ametlik teave
Teised kohad
Tagasiside
Uudiskiri
In English


» Avaleht » Kogud » Etnograafiakogu  

Etnograafiakogu
Viimati muudetud: 22-02-2012

Etnograafilise kogu eesmärgiks on kajastada igapäevaelu, kultuuri kui elamise viisi ja laadi, arvestades selle ajalist, ruumilist ja sotsiaalset mitmekesisust.

Viljandi Muuseumi etnograafiline kogu on komplekteeritud umbes 70 aasta jooksul. Süstemaatilist etnograafiliste esemete kogumistööd alustati 1929. aastal pärast Viljandi Kodu-uurimise Seltsi rajamist. Selts seadis oma peaeesmärgiks muuseumi taastamise Viljandis ja muuhulgas laialdase muinsusesemete kogumise korraldamise. Selleks loodi usaldusliikmete võrk. Agarama usaldusliikmena võiks nimetada August Mikku, kes käis pooleteise aastaga läbi 260 talu, kogudes 485 eset. Tol ajal peeti esmatähtsaks vana ja kaduva talurahvakultuuri talletamist, kuid väärtustati ka kultuuriloolise ja muinasteadusliku materjali kogumist. 1938. aasta lõpuks oli muuseumis arvele võetud 2943 eset, neist etnograafilisi eksponaate 1210. Tänase seisuga on kogus oma koha leidnud üle 3000 museaali. Viimastel aastatel on suuremat rõhku pandud 1920. ja 1930. aastate materjali ning nõukogude perioodi igapäevaelu kajastavate esemete kogumisele.

Etnograafiakogu esemed on üldjoontes jaotatud tekstiilikoguks (ka. ehted) ja puidukoguks (ka. metallesemed). Sisuliselt on esindatud järgmised esemeliigid:

 • kalapüügiriistad;
 • jahiriistad;
 • põllutööriistad;
 • loomakasvatusega seotud esemed;
 • käsitööriistad;
 • rõivas;
 • ehted;
 • tarbetekstiil;
 • liiklus- ja veovahendid;
 • elamusisustus;
 • toidumajandusega seotud esemed;
 • mõõdud;
 • muusikariistad;
 • laste mänguasjad;
 • isiklikud tarbeesemed;
 • muud.

See liigitussüsteem pärineb ajast, kui valdav osa esemeid koguti traditsioonilisest talupojakultuurist.

Kõige paremini on läbitöötatud tekstiilikogu, mis koosneb rahvariietest, linnamoelisest rõivast, tarbetekstiilidest ja ehetekogust. Siin on esemed paigutatud karpidesse liikide järgi, jaotudes veel ka kihelkondlikult. Koostatud on asukohajärgsed nimekirjad, kuid kõige parem on esemeid leida kartoteegi abil, kus on esemeliigid jaotatud veel kihelkondlikult ja kus on kirjas kõige olulisemad museaali puudutavad andmed.

Rikkalik puidufond on jäänud võrreldes tekstiilikoguga aegade jooksul õnnetult tagaplaanile ja kannatanud vähest huvi, halba dokumenteerimist ja halbu hoiutingimusi. Esemed olid hävimisohus 1995. aastani, mil valmis uus fondihoidla. Rahvarõivaste nagu ka mitmete teiste kogude vastu tunti aastakümnete jooksul rohkem huvi, see tingis ka nende parema läbitöötamise ning säilimise.

Etnograafiakogu (tähis E) sisaldab kokku üle 4600 museaali.

Etnograafiakogu teemadel ilmunud Viljandi Muuseumi aastaraamatu artiklid:


Johan Laidoneri plats 10, 71020 Viljandi · info@muuseum.viljandimaa.ee · tel 433 3316, 433 3663, 433 3664 OK Interactive