The Museum of Viljandi - History -
Search
Exhibition
History
Yearbook
Links
Feedback
Eesti keeles


» Front page » History  

History
Last change: 30-05-2003
The Viljandi Order Castle
History of the Museum

 


Kindral Laidoneri plats 10, 71020 Viljandi Estonia · info@muuseum.viljandimaa.ee · phone +372 433 3316 OK Interactive