Viljandi Muuseum - Kogud - Raamatukogu -
OTSI
Uudised
Näitused
Muuseumitunnid
Kogud
Teenused
Kontaktandmed
Lugemisvara
Väljaanded
Muuseumipood
Ametlik teave
Teised kohad
Tagasiside
Uudiskiri
In English


» Avaleht » Kogud » Raamatukogu  

Raamatukogu
Viimati muudetud: 22-02-2012

Muuseumi raamatukogu koosneb teaduslikust käsiraamatukogust ja muuseumi põhifondi kuuluvast raamatufondist. Trükiste koguarv ületab 30 000.

Muuseumi põhifondi kuulub ligikaudu 18 800 trükist. Põhifondi osadena on arvel ka Kaarli Naanuri (üle 3100) ja Tõnis Kihuoja (ligi 3600) eraraamatukogud.

Raamatufondi kuuluvad eelkõige Viljandi linna või Viljandimaaga seotud trükised. Vana-raamatu (16.-18. saj.) osa pole suur - ligi 400 trükist.

Eestikeelseid raamatuid on alates 1739. aastast - Piibli Ramat, ... - esimese eestikeelse Piibli näol. Esimese Eesti Vabariigi aegse raamatu kogumise objektiks on olnud Viljandimaaga seotud autorid ja teatmekirjandus, aimekirjandus. Kalendrikirjandust võib loetleda 178 nimetust. Pagulaskirjandust on üle viiesaja raamatu.

Võõrkeelsed raamatud (saksa, ladina, prantsuse, poola, vene keeles) on kogus alates 1566. a. - Timotheus Kirchneri kristluse põhimõisteid seletav tesaurus. Lai valik on ka võõrkeelseid vanemaid sõnaraamatuid ja entsüklopeediaid.

Raamatufondis säilitatakse enamikku eesti ajakirjanduse ajaloo tähtsamatest väljaannetest. Eestikeelne perioodika on esindatud sajakonna ajalehe nimetusega. Ajakirju võib loetleda ligikaudu 250 nimetust. Pooled neist on esindatud peaaegu täielikult.

Võõrkeelset perioodikat leidub muuseumis napimalt, küll aga on saksakeelseid ajakirju oma 70 nimetusega nii ajaloo, geograafia kui ühiskonnateaduste alalt.

Viited:
Viljandi Muuseum ja vanaraamat

Johan Laidoneri plats 10, 71020 Viljandi · info@muuseum.viljandimaa.ee · tel 433 3316, 433 3663, 433 3664 OK Interactive