Viljandi Muuseum - Ametlik teave - 
Ametlik teave
Viimati muudetud: 03-11-2015
 

Viljandi Muuseum on maakonnamuuseumi ülesannetes riigimuuseum. Muuseum tegutseb 1878. aastal loodud Ditmari Muuseumi järjepidevuse kandjana.
Viljandi Muuseumi põhimäärus sätestab muuseumi ülesandeks:

  • Viljandi maakonna ja temaga piirnevate alade (ajalooline Viljandimaa) looduse, ajaloo ja tänapäeva kohta käiva materjali kogumine, säilitamine ja teaduslik läbitöötamine ning selle tutvustamine ja populariseerimine ekspositsioonide, näituste, trükiste ja teiste kommunikatsioonivahendite kaudu ning Viljandimaa ajaloopärandit puudutava uurimistöö korraldamine ja koordineerimine.

Struktuuriüksused

  • Viljandi Muuseum, Johan Laidoneri plats 10, 71020 Viljandi. Töökohti: 12. Telefonid: 433 3663, 664, 316. E-post: info@muuseum.viljandimaa.ee.
  • Mart Saare majamuuseum, Hüpassaare talu, Karjasoo küla, 71408 Suure-Jaani vald, Viljandimaa. Töökohti: 1. Tel: 435 7141

Rekvisiidid

Viljandi Muuseumi registrikood on 70002874. Tehingupartneri kood 011032.
NB! Pangakontode omanik on Rahandusministeerium – märkida saajaks!
Majandustegevuse tulu konto nr 10220034796011, viitenumber 2100009129.
Toetuste konto nr 10220034796011, viitenumber 2500016699.

Viited:
Vabariigi Kultuuriministeerium
Eesti Rahva Muuseumi omakultuuride osakond