Loeng keskaegsest köögist

Muuseum kutsub 30. mail kell 16 ajaloost ja toidukultuurist huvitatuid ajaloodoktor Inna Põltsam-Jürjo loengule „Keskaegne köök“. Lektor on põhjalikult uurinud Eesti söögi- ja joogikultuuri keskajal, tollal köögis tarvitatud toiduaineid ja nende päritolu.

Loengus käsitletavad teemad:

 • Kuidas tehti süüa siis, kui Euroopas ei kasvatatud veel kartulit, tomatit ega maisi?
 • Milline oli keskaja köögikultuur?
 • Kas liha oli iga päev laual?
 • Mida joodi?
 • Millega toite maitsestati?
 • Kas kahvel, lusikas ja nuga olid elementaarsed lauanõud?

Sissepääs muuseumipiletiga (4 €, 2 €) või muuseumikaardiga.

Loengut toetab Viljandi linnavalitsus.

Plakat

Loenguõhtu Põhja-Viljandimaa muinasajast

Kolmapäeval, 24. aprillil kell 16 algaval Viljandi muuseumi loenguõhtul teeb Tartu Ülikooli arheoloog Marge Konsa ettekande „Põhja-Viljandimaa muinasaja lõpul“.

Loeng kajastab uuemaid arheoloogilisi uurimistulemusi Põhja-Viljandimaa kohta. Vaatame, mida räägivad arheoloogile kalmed, aardeleiud ja linnused omaaegsest ühiskonnast. Milline oli siinne piirkond viikingi- ja hilisrauaajal? Kes valitsesid kohalikke linnuseid? Millised olid linnuste omavahelised suhted ja milliste piirkondadega äri aeti. Juttu tuleb ka muistsete sõjameeste matmiskommetest ja mõistatuslikest Madi ratsanikest.

Sissepääs muuseumipiletiga (4 € / 2 €) või muuseumikaardiga.

Kõik huvilised on oodatud!

Lõhavere linnamägi 1930ndatel
Lõhavere linnamägi 1930ndatel. Foto J. Gregor. VMF 518:905

Loeng tekstiilide hooldusest ja plekkide eemaldamisest

Viljandi muuseum kutsub neljapäeval, 18. aprillil kell 16 loengule tekstiilide hooldusest ja plekkide eemaldamisest. Keemilises puhastuses 22-aastase praktika vältel kogutud teadmisi jagab Svetlana Saare.

Loengus käsitletavad teemad:

 • Tekstiilide igapäevane hooldus – kuidas hoida oma riideid ja kodutekstiile parimas seisukorras, pikendada nende eluiga ja säilitada esialgne välimus.
 • Plekkide eemaldamine – praktilised nõuanded ja tehnikad erinevat tüüpi plekkide eemaldamiseks tekstiilidelt, võttes arvesse kangaste eripära ja plekkide iseloomu.
 • Pärandtekstiilide eripära – ülevaade pärandtekstiilide puhastamise väljakutsetest ja meetoditest.
 • Kodused ja professionaalsed puhastusmeetodid – millal toimetada ise ja millal on mõistlik pöörduda spetsialistide poole.

Loeng sobib nii kodu- kui pärandtekstiilide eest hoolitsejatele. Osalejad saavad teadmisi ja oskusi tekstiilide säilimise ja välimuse parandamiseks.

Loengule pääseb muuseumipiletiga 4 € / 2 €.

Ootame osalema ja teadmisi täiendama!

Loengut toetab Viljandi linnavalitsus.

Lisateave:  Eda Kivisild, telefon 528 3840,
e-post eda.kivisild@muuseum.viljandimaa.ee

Ettekandeõhtu

Kolmapäeval, 27. märtsil kell 16 peetakse taas muuseumi sõprade seltsi ettekandeõhtu järgmiste esinejate ja teemadega:

 • Kaitseliidu Sakala malev täna ja homme – malevapealik kolonelleitnant Andres Lapp
 • Toimekas Tõrukoda – muuseumi tegevusjuht Eda Kivisild
 • Põnevad lood Sakala Kalendris 2025 – sõprade seltsi esimees Heiki Raudla

Osalemine muuseumipileti või muuseumikaardiga.

Olete oodatud!

Kaitseliidu Sakala maleva saal 1930ndad
Kaitseliidu Sakala maleva kaunistatud saal 1930. aastatel (Jakobsoni tn 16).

Loenguõhtu Mati Lauriga

Viljandi muuseum kutsub kolmapäeval, 13. märtsil kell 16 Tartu Ülikooli uusaja professori Mati Lauri loengule „Talurahva seksuaalkäitumine 18. sajandi Liivimaal“ .

Hiljuti ilmus Mati Lauri samanimeline monograafia, mis heidab valgust toonasele elule ja paarisuhetele, tuues kohtudokumentide põhjal esile 18. sajandi eestlaste privaatsfääri nende moraali ja tavasid ilmestama. Uurimus vaatleb siinse talurahva kommete kõrval ka lähipiirkondade seksuaalkäitumise tavasid ja kõrvutab neid Euroopa kombestikuga.

Raamatu kaas

Rahvusarhiivi väljaanne on praegu kahjuks läbi müüdud.

Tutvustamisele tuleb ka teine raamat, koos Eesti ajaloo professori Tõnu Tannbergiga koostatud „Rajoonide aeg 1950–1962“, mis käsitleb väikerajoonide perioodi Eestis. 1950. aasta haldusreformiga loodi 11 maakonna asemele 39 rajooni. Need jäid püsima vaid tosinaks aastaks, kuid jätsid meile siiani märgatava jälje. Raamatust saame teada, miks selline haldusjaotus tekitati ja miks see läbi põrus. Kõik Eesti NSV väikerajoonid on raamatus tutvustatud ja ilmestatud fotodega tõelisest nõukogude elust.

Raamatu kaas
EÜS Kirjastuse väljaanne tuleb muuseumis müügile.

Sissepääs muuseumipiletiga 4 €/ 2 €.
Kõik huvilised on oodatud!