Uurimissaal

Ajaloouurijate teenindamiseks on muuseumil uurimissaal, mis on avatud tööpäeviti kella 9–17. Sissepääs hoovi kaudu (värav asub Lossi 14).

Saal on avatud kõigile, kuid museaale koju ei laenutata. Museaalid tuuakse  välja ettetellimisel (palume vaadata MuISi andmebaasi: vt muuseumikogu teavet). Ning kuna saali kasutatakse ka õppetööks jms, võib see olla mõnel päeval nädalas hõivatud.

Saali avariiulitel on uurijate tarvis enamkasutatav osa raamatutest: üle 4000 trükise sisaldav käsikogu koondab peamiselt muuseumi tööks vajalikku kirjandust ning teatmeteoseid. Samas on ka nõukogude perioodil välja antud ajalehed (köites). Vanema perioodika lugemiseks soovitame kasutada veebis avaldatud digiteeritud eesti ajalehti (dea.nlib.ee).

Saalis on kättesaadavad ka Viljandimaaga seotud artiklite kaustad, mis on korraldatud teemade järgi, hõlmates ajavahemikku muinasajast tänapäevani. Koostatud on ka elektroonilised koha- ja isikuregistrid. On koopiad Viljandi ja Viljandimaa ajalugu käsitlevatest põhjalikematest töödest (H. Moora, R. Joost), Viljandimaa mõisatest (V. Ranniku), Viljandi arhitektuuri ajaloost (E. Raadik).

Lugemissaali on koondatud ka õpilaste ja tudengite uurimistöid, mis käsitlevad Viljandimaad. Ligikaudu 100 uurimistöö hulgas on tööd seltside, kultuuritegelaste, kirikute kohta, mitmed noorgiidide referaadid. Põhjalikult on uurimistöödes käsitletud muuseumi raamatufondi ja Viljandi trükinduse ajalugu.

Saalis on esitlustehnika ettekannete ja seminaride tarbeks: projektor ekraaniga, tahvel. Laudade ääres mahub korraga istuma u 20 inimest. Võimalik on kasutada lisatoole.

Lugemissaali info tel 433 3316.
Täpsemad kontaktid…