Ametlik teave ja rekvisiidid

Viljandi Muuseum on riigimuuseum. Muuseum tegutseb 1878. aastal loodud Ditmari Muuseumi järjepidevuse kandjana.

Viljandi Muuseumi põhimäärus sätestab muuseumi ülesandeks:
Viljandi maakonna ja temaga piirnevate alade (ajalooline Viljandimaa) looduse, ajaloo ja tänapäeva kohta käiva materjali kogumine, säilitamine ja teaduslik läbitöötamine ning selle tutvustamine ja populariseerimine ekspositsioonide, näituste, trükiste ja teiste kommunikatsioonivahendite kaudu ning Viljandimaa ajaloopärandit puudutava uurimistöö korraldamine ja koordineerimine.

Viljandi Muuseumi arengukava 2024-2027 (pdf)

Eelarve täitmine 2023 (pdf)

Tegevuse aruanne 2023 (pdf)

Eelarve 2024 (pdf)

Struktuuriüksused
  • Viljandi Muuseum, Johan Laidoneri plats 10, 71020 Viljandi. Töökohti: 12. Telefonid: 433 3663, 433 3664, 433 3316. E-post: info@muuseum.viljandimaa.ee.
  • Mart Saare majamuuseum, Hüpassaare talu, Karjasoo küla, 71408 Põhja-Sakala vald, Viljandimaa. Töökohti: 1. Tel: 435 7141.
Rekvisiidid

Viljandi Muuseumi registrikood on 70002874.

Avalik dokumendiregister

Isikuandmete töötlemine

COVID-19 leviku piiramine