Kogud

Museaalid on enamikus leitavad muuseumide andmebaasist MuIS (ava siit). Valida ‘Detailne otsing’ ja ‘Viljandi Muuseum’ (nagu alloleval ekraanipildil). Otsida tuleks eelkõige esimeselt väljalt Nimetus. Sõnaosa saab otsida protsendimärkide vahel, vältimaks erinevaid käändelõppe ja liitsõnu. Näiteks raudteega seotud pilte otsides %raudtee% ja raekoja puhul %raeko%. Märkeruut ‘Pildiga museaalid’ piirab otsingut kirjetega, millele on lisatud kujutis.

Muis.ee detailotsingu vaade
Muis.ee detailotsingu vaade

Muuseumi valikuks on mugav 1. lahtris (ACR) märkida lühend VM.
Alakogu piires otsimiseks saab kasutada 6. lahtris kogu tähist (KT). Kogude loend koos tähistega on toodud allpool. NB! Tähises olevad suurtähed on nõutavad.

Näide otsingust Viljandi muuseumi fotokogus

Alakogud
  • Ajalookogu (tähis Aj) sisaldab suurt hulka väga erinevaid tarbe- ja iluesemeid ning mööblit. Neid on kokku u 3200.
    Ajalookogu alakogu faleristikakogu (tähis N-2) sisaldab u 600 museaali autasude valdkonnast.
  • Arheoloogiakogu (tähis A) on ligi 60 000 eset. Kogu sai alguse 1878.–79. aastal Viljandi ordulinnusel toimunud arheoloogilistel kaevamistel kogutud leidudest. Erilisemate leidudena võib esile tuua ordulinnuselt kogutud raiddetailide kollektsiooni.
  • Arhiivkogus (tähis Ar) on ligi 17 300 säilikut: dokumendid, käsikirjad, plaanid, joonised, plakatid, etiketid.
  • Etnograafiakogu (tähis E) sisaldab kokku üle 4600 museaali. Kogu esemed on üldjoontes jaotatud tekstiilikoguks (k.a ehted) ja puidukoguks (k.a metallesemed).
  • Fotokogus (tähis F) on ligi 20 000 fotot, postkaarti, negatiivi jm. Kaalukas osa on Viljandi linna vaadetel, mille põhiosa on valminud Viljandi tuntuima fotograafi Jaan Rieti laboris.
  • Kunstikogus (tähis K) on üle 3100 taiese umbes sajalt autorilt. Peamiselt on kogutud Viljandiga seotud kunstnike loomingut.
  • Looduskogu jaguneb geoloogia (tähis G), botaanika (B) ja zooloogia (Z) alakogudeks. Kogu sisaldab ligi 3500 museaali.
  • Raamatukogu koosneb teaduslikust käsiraamatukogust ja muuseumi põhikogusse kuuluvast raamatufondist (tähis R-3). Trükiseid on kokku enam kui 30 000.

Rohkem teavet saab alakogude kuraatoritelt (vt kontaktandmed).


Kogude korraldus

Viljandi Muuseumi kogumispõhimõtted ja kogude korraldamine (pdf)