Põhja-Viljandimaa vanadel fotodel

„Põhja-Viljandimaa vanadel fotodel“ kaas„Põhja-Viljandimaa vanadel fotodel“
Viljandi Muuseumi toimetised IV (2014)
ISBN 978-9949-9286-2-0
Kõvaköide, 248 lk

26. septembril 2014 esitlesime muuseumi toimetiste neljandat osa, mis on muuseumi kuueteistkümnes jätkväljaanne, mis varem kandis aastaraamatu nime.

Raamat tutvustab ajaloolise Põhja-Viljandimaa Suure-Jaani, Pilistvere, Kolga-Jaani ja Põltsamaa kihelkonda Viljandimaa fotokogudes säilinud kujutiste vahendusel. Raamatusse valitud neljasadat fotot täiendavad pildiallkirjad ja kihelkondi iseloomustavad tekstid, mis on esitatud ka inglise keeles. 248-leheküljelisele raamatule on lisatud Põhja-Viljandimaa suuremõõtmeline kaart väljavõttena 1935. aastal Eesti Kirjanduse Seltsi kodu-uurimise toimkonna välja antud kaardilt.

Raamatus sisalduvad fotod on pärit Viljandi Muuseumi, Põltsamaa Muuseumi, Eesti Piimandusmuuseumi, Võhma Muuseumi ja Heliloojate Kappide Majamuuseumi fotokogust ning järgmistest erakollektsioonidest: Astrid Dreving, Herki Helves, Tiina Jürgen, Hovard Nurme, Valdur Uus, Heino Vares, René Viljat, Tarvo Siilaberg.

Raamatu koostaja ja toimetaja on muuseumi teadusdirektor Ain-Andris Vislapuu ning teiseks koostajaks on muuseumi fotokogu kuraator Tiina Parre. Fotode trükiettevalmistuse tegi ning trükise kujundas ja küljendas muuseumi tehnikaspetsialist Herki Helves. Keeletoimetaja töö tegi Maarja Möldre ja tekstid tõlkis inglise keelde Ann Kuslap.

Täname kõiki häid kaastöölisi ja toetajaid, kelle abiga toimetiste ilmumine võimalikuks osutus! Raamatu väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp, Imavere vald, Pajusi vald, Viljandi linn, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Võhma linn, Helgi Sooaru ja Helju Salumets.

Näited raamatu sisust: