Viljandi ordulinnus ja Lossimäed läbi aja

Kaas „Viljandi ordulinnus ja Lossimäed läbi aja“„Viljandi ordulinnus ja Lossimäed läbi aja“
Viljandi Muuseumi toimetised V (2015)
ISBN 978-9949-9286-3-7
Kõvaköide, 184 lk

Viljandi Lossimäed koos ordulinnuse varemetega on äratanud huvi juba sajandeid, kuid nende sünnilugu ja saatus on täpsemalt teada vaid asjatundjatele. See raamat püüab lünka teadmistes täita populaarteaduslike artiklite vahendusel, mis on rööbiti eesti ja inglise keeles. 35. rahvusvahelised hansapäevad Viljandis olid ajendiks see raamat 2015. aastal välja anda.

Kogumiku algul pakuvad põnevat lugemist arheoloogid. Heiki Valk annab ülevaate muinasaegsest Viljandist ja Arvi Haak tutvustab ordulinnuse väljakaevamistel saadud andmeid. Järgmiseks avardab Liivimaa keskaja uurija Juhan Kreem lugeja teadmisi Saksa ordust ja Viljandi linnusest ning kunstiajaloolane Kaur Alttoa annab ordulinnuse arhitektuurse ülevaate. Raamatu lõpetab muuseumi teadusdirektor Ain-Andris Vislapuu koostatud ja rohkete fotodega ilmestatud ülevaade Lossimägedest kui puhkepiirkonnast ning seal aset leidnud sündmuste kronoloogia.

Raamatu toimetaja oli Ain-Andris Vislapuu, keeletoimetaja Maarja Möldre, inglise keele tõlk ja toimetaja Juta Ristsoo. Raamatu kujundas ja küljendas Kristjan Mändmaa.

Kogumiku väljaandmist toetasid Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapital ja selle Viljandimaa ekspertgrupp.

Näiteid raamatu sisust