Mälestuste kogumine

Viljandi muuseum ja Eesti genealoogia seltsi Viljandi osakond kuulutavad välja Viljandimaa teemaliste mälestuste kogumise. Oodatud on mälestused teie majast, tänavast või külast ning seal elanud ja töötanud inimestest kõikidel ajastutel. Võimaluse korral lisage tööle ka fotosid, mis soovi korral tagastatakse pärast koopia tegemist.

Mõned suunavad teemad:
– maja kirjeldus;
– minu seos majaga;
– maja (ümber)ehitamine;
– majaga seotud isikud (elanikud, töötajad);
– tegemised, toimetamised;
– naljakad lood;
– kui ma piilusin üle aia;
– minu naabrid;
– elust tagahoovis;
– minu tänav ja selle elanikud;
– minu küla talud ja rahvas;

Ootame kirja pandud mälestusi 1. aprilliks 2019. Juurde lisage oma nimi, vanus ja kontaktandmed.

Mälestused võib tuua muuseumi lugemissaali või kassasse, saata postiga Viljandi muuseumile, Laidoneri plats 10, 71020 Viljandi, või e-posti aadressil info@muuseum.viljandimaa.ee.

Lisateavet saab muuseumi lugemissaalist: Ebe-Triin Arros, telefon 433 3316.

Kalvi tn ridaelamud 1980. aastatel. F: E. Veliste
Kalvi tänava ridaelamud 1980. aastatel. Foto: E. Veliste