Ametlik teave ja rekvisiidid

Viljandi Muuseum on riigimuuseum. Muuseum tegutseb 1878. aastal loodud Ditmari Muuseumi järjepidevuse kandjana.

Viljandi Muuseumi põhimäärus sätestab muuseumi ülesandeks:
Viljandi maakonna ja temaga piirnevate alade (ajalooline Viljandimaa) looduse, ajaloo ja tänapäeva kohta käiva materjali kogumine, säilitamine ja teaduslik läbitöötamine ning selle tutvustamine ja populariseerimine ekspositsioonide, näituste, trükiste ja teiste kommunikatsioonivahendite kaudu ning Viljandimaa ajaloopärandit puudutava uurimistöö korraldamine ja koordineerimine.

Struktuuriüksused
  • Viljandi Muuseum, Johan Laidoneri plats 10, 71020 Viljandi. Töökohti: 12. Telefonid: 433 3663, 664, 316. E-post: info@muuseum.viljandimaa.ee.
  • Mart Saare majamuuseum, Hüpassaare talu, Karjasoo küla, 71408 Põhja-Sakala vald, Viljandimaa. Töökohti: 1. Tel: 435 7141
Rekvisiidid

Viljandi Muuseumi registrikood on 70002874.
Kontod ja koodid muutuvad jaanuaris 2020.

Avalik dokumendiregister