Muuseum võtab tööle peavarahoidja-kuraatori

Peavarahoidja-kuraatori töö eesmärk on muuseumikogu juhtimise, haldamise ja kasutamise korraldamine. Ta vastutab muuseumikogu töökorralduse ja planeerimise ning muuseumi kogumis-, säilitamis- ja kirjeldamispoliitika eest.

Peavarahoidja-kuraatori tööülesanneteks on:

 • Korraldada muuseumikogu haldamist ja kasutamist
 • Juhtida kogudega seotud plaanide, digiteerimis- ja tegevuskavade koostamist ning nende elluviimist
 • Administreerida museaalide andmebaasi MuIS
 • Tagada kogude arendamise, süstematiseerimise, museaalide arvele võtmise, korrashoiu, järelevalve ning deponeerimise jm dokumentatsiooni nõuetekohase vormistamine
 • Korraldada muuseumi kogude säilitamiseks vajalike tingimuste loomist ja museaalide konserveerimist

Kandidaadilt eeldame:

 • Kõrgharidust (eelistatud humanitaariaalane)
 • Eesti keele oskust kõrgtasemel, inglise keele valdamist
 • Väga head arvutikasutamise oskust
 • Täpsust ja korrektsust
 • Analüüsi- ja algatusvõimet
 • Oskust teha meeskonnatööd
 • Soovitavalt muuseumitöö kogemust

Meie pakume:

 • Huvitavat ja vaheldusrikast tööd
 • Enesetäiendamisvõimalust
 • Harivat töökeskkonda
 • Toetavaid kolleege
 • Stabiilset töötasu

Kui töö pakub huvi, palun saada oma CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 28. aprilliks 2023 aadressil jaak.pihlak@muuseum.viljandimaa.ee

Muuseum otsib tegevusjuhti

Viljandi Muuseum ootab oma meeskonda

TEGEVUSJUHTI

kes aitab korraldada muuseumi Lossi 14 majas üritusi, mis on mitmekülgsed ja harivad, paneb osalejate silmad särama ning teeb meele rõõmsaks.

Töö kirjeldus

 • koostööl põhinevate ürituste sisu planeerimine, koordineerimine ja läbiviimine
 • sündmuste läbiviimiseks täiendavate vahendite leidmine
 • ürituste toimumise eest vastutamine
 • partnerlussuhete arendamine
 • maja korrashoiu tagamine

Ootused kandidaadile

 • kõrgharidus
 • ürituste korraldamise ning projektijuhtimise kogemus
 • hea eestvedamis-, koostöö- ja suhtlemisoskus
 • loovus ja algatusvõime, julgus võtta vastutus
 • võimalus töötada õhtuti ja nädalavahetustel
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel

Ettevõte pakub

 • loomingulist tööd muuseumis
 • paindlikku töökorraldust
 • stabiilset sissetulekut
 • osalist tööaega (0,5 kohta)
 • sõbralikku ja abivalmis kollektiivi

Kui tunned, et see võimalus kõnetab, siis palun saada oma CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 18. jaanuariks aadressil jaak.pihlak@muuseum.viljandimaa.ee.

*

2022. aastal renoveeriti muuseumi Lossi 14 hoovimaja.

Lossi 14 muuseumi maja

Lossi 14 muuseumi maja

Lossi 14 muuseumi maja

Pakume tööd muuseumipedagoogile

Viljandi Muuseum pakub alates 16. jaanuarist 2019 täiskohaga tööd pedagoogile lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaks.

Tööülesannete hulka kuulub:

 • pedagoogiliste programmide koostamine ja teostamine,
 • muuseumi näitusetegevuse ja ürituste korraldamine,
 • suhtlemine avalikkusega,
 • projektide ettevalmistamine ja läbiviimine.

Kandideerimise dokumente ootame 12. detsembriks 2018.

Töökuulutus täispikkuses (pdf)

Lisateave: jaak.pihlak@muuseum.viljandimaa.ee