Muuseum võtab tööle peavarahoidja-kuraatori

Peavarahoidja-kuraatori töö eesmärk on muuseumikogu juhtimise, haldamise ja kasutamise korraldamine. Ta vastutab muuseumikogu töökorralduse ja planeerimise ning muuseumi kogumis-, säilitamis- ja kirjeldamispoliitika eest.

Peavarahoidja-kuraatori tööülesanneteks on:

 • Korraldada muuseumikogu haldamist ja kasutamist
 • Juhtida kogudega seotud plaanide, digiteerimis- ja tegevuskavade koostamist ning nende elluviimist
 • Administreerida museaalide andmebaasi MuIS
 • Tagada kogude arendamise, süstematiseerimise, museaalide arvele võtmise, korrashoiu, järelevalve ning deponeerimise jm dokumentatsiooni nõuetekohase vormistamine
 • Korraldada muuseumi kogude säilitamiseks vajalike tingimuste loomist ja museaalide konserveerimist

Kandidaadilt eeldame:

 • Kõrgharidust (eelistatud humanitaariaalane)
 • Eesti keele oskust kõrgtasemel, inglise keele valdamist
 • Väga head arvutikasutamise oskust
 • Täpsust ja korrektsust
 • Analüüsi- ja algatusvõimet
 • Oskust teha meeskonnatööd
 • Soovitavalt muuseumitöö kogemust

Meie pakume:

 • Huvitavat ja vaheldusrikast tööd
 • Enesetäiendamisvõimalust
 • Harivat töökeskkonda
 • Toetavaid kolleege
 • Stabiilset töötasu

Kui töö pakub huvi, palun saada oma CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 28. aprilliks 2023 aadressil jaak.pihlak@muuseum.viljandimaa.ee