Mälestused kogutud

Viljandi muuseum ja Eesti genealoogia seltsi Viljandi osakond korraldasid 2019. aasta kevadel Viljandimaad puudutavate mälestuste kogumise. Oodatud olid mälestused majast, tänavast või külast ning seal elanud ja töötanud inimestest läbi aegade.

Võrreldes varasemate korjetega oli tänavu kirjutajaid rohkem ja loodki olid pikemad, kokku laekus 776 lehekülge 13 autorilt.

Hillar Mutli „Aimla küla lugu”
Asta Eirand „Kungla rahvas”
Anu Röömel „Viljandi, Kiriku 6”
Marna Krabbi „Timmo talu”
Helmi Remmelgas- Avasalu „Ühe perekonna kroonika”
Aino Kaelas-Kangur „Kadrina (Oti) küla”
Raja Aardevälja „Piima talu lood”
Veera Lauk „Mälestuste luugid lahti, kinni…”
Mare Kroll „Tikuvabrik jt”
Maret Iila „Arumetsa algkooli koduküla”
Ave Abroi „Ühe maja päästmise lugu”
Asta Laansoo „Lapsepõlve mälestused”
Aave Päeva „Liua talu“

Teemavalikul võtsid korraldajad eeskujuks varasema Heino Metsamärdi kirjutise Kunderi tänava majade ja nende elanike kohta. Sel aastal lisandusidki mälestused Kalda puiestee ja Kungla tänava kohta, Mare Krolli loos on juttu Inglise tänavast ning Veera Lauk kirjeldab Jämejala asulat. Samuti laekus kahe Viljandi maja lugu.

Korraldajad tänavad kõiki autoreid nende panuse eest. Kuigi mõni lugu vajaks veidi täiustamist, teine jälle ebatäpsuse parandamist, on kõigi üle hea meel.

Žürii hindas kõrgelt Hillar Mutli „Aimla küla lugu“, mis vaatleb kogu küla rahvast ja nende tegemisi, ning Aave Päeva „Liua talu“. Mõlemad paistavad silma põhjalikkusega ja põimivad ajaloolisi materjale mälestustega. Esimeses on kirjeldatud tervet küla, teises ühe talu ja perega seotud lugu. Järgmisena tõsteti esile Raja Aardevälja ja Asta Laansoo kirjapandut, mis annavad mitmesugust teavet taluelust. Eriliseks nimetati Veera Laugi piltide vahendusel edasi antud lugu. Kui tavaliselt pildid rikastavad teksti, siis siin on pigem vastupidi.

Kirja pandud mälestused säilitatakse muuseumi raamatukogus, mille lugemissaalis saab nendega kohapeal tutvuda.

Loodetavasti sai mõnigi kirjutaja innustust jätkamiseks. Mälestuste kirjutamisel ei ole õigeid ega valesid lähenemisnurki ja iga panus on oluline.

Kirjutamiseni!

Mälestuste kirjutajate tänamine
Mälestuste kirjutajate tänamine 17. mail 2019 muuseumi lugemissaalis