Mälestuste kogumine

Viljandi muuseum ja Eesti genealoogia seltsi Viljandi osakond kuulutavad välja mälestuste kogumise teemadel „Kingitus läbi aja“ ja „Minu esimene kell“.

Taskukell VM 11335: 13 Aj
Taskukell VM 11335: 13 Aj

Teema „Kingitus läbi aja“

Kingituse tegemine on tähtis osa meie kultuurist. Sellega saab väljendada erinevaid tundeid – armastust, austust, tänulikkust, kiindumust. Kinkimisega oleme seotud nii andja kui saajana. Üleskutsega soovime koguda mälestusi kingitustest ja kingiga seotud toimingutest erinevatel ajastutel ja tähtpäevadel. Saabunud mälestuste hulgast jõuab valik lugusid ilmestama Viljandi muuseumis 2020. aasta lõpus valmivat näitust.

Mõned suunavad teemad:

 • tähtpäevade kingitused: sünnipäev, koolilõpu kink, pulmakink, leeri- või ristimispäeva kingitus, katsiku kingitus, kingitus emade- ja isadepäevaks, sõbrapäevaks jms
 • pühendusega kingitus
 • minu eriline kingitus
 • kingitus iseendale
 • ärikingid
 • kõige kasutum või mõttetum kingitus minu elus
 • kõige vaimukam kingitus läbi elu
 • kingituse pakkimine, materjalid, kuidas pakiti ja kaunistati?
 • kust hangiti kingitusi?
 • kaart kui kingituse osa
 • meeldejäävaim salm
 • millised kombed või mängud kinkimisega meenuvad.

Teema „Minu esimene kell“

Tänavuse aasta muuseumiöö „Öös on aega“ teemast ajendatult ootame mälestusi meeldejäävatest hetkedest seoses esimese kella, kella keeramise, kellatundmise ja kellaheliga. Saabunud mälestusi esitleme 16. mail toimuval muuseumiööl.

Mõned suunavad teemad:

 • kuidas ja millal sain oma esimese kella?
 • millal õppisin kella tundma?
 • pühendusega kell
 • kingituseks saadud kell või kellad
 • segadused kellakeeramisega
 • ajaarvamine ilma kellata
 • mälestused seoses kella heliga (kirikukell, koolikell, karjakell, äratuskell, rattakell, jalutuskell jne).

Kirjutada võib mõlemal teemal või valida endale südamelähedasem. Oodatud on ka ilmestavad fotod, mis soovi korral tagastatakse pärast koopia tegemist. Tööd saates palume lisada autori kinnitus, et muuseum võib saadetud tekste ja fotosid avaldada trükis või kasutada neid muul moel muuseumi tegevusest lähtuvalt, sh näitustel, haridusprogrammides. Kõik saabunud materjalid hoiustatakse Viljandi muuseumis.

Kingituse teemal kirjutajatel palume märkida, kui olete valmis kirjeldatud esemeid näitusele andma. Esemed tagastatakse pärast näituse lõppu veebruaris 2021 omanikele.

Ootame kirja pandud lugusid 31. märtsiks 2020 e-posti aadressile info@muuseum.viljandimaa.ee või paberkujul muuseumi lugemissaali. Postiga saates on saajaks Viljandi Muuseum, Johan Laidoneri plats 10, 71020 Viljandi.

Mälestuste juurde palume märkida:

 • Ees- ja perekonnanimi või ainult sugu: mees/naine
 • Sünniaeg ja -koht
 • Elukoht
 • E-posti aadress ja kontakttelefon.

Lisateavet saab muuseumi lugemissaalist: Ebe-Triin Arros, telefon 433 3316.