Muuseumi loodustuba on suletud

Peame külastajaid kurvastama teatega, et muuseumi loodustuba on pikaks ajaks suletud. Osa loodustoa loomadest tuli ajutiselt paigutada esiaja ruumi.

Loomad esiaja ruumis

Loodustoa laeremondi käigus ilmnes kahjustatud puittarind. Alanud uuringute käigus selgitatakse esmalt vajalike parandustööde ulatus.