Mulgi nädal muuseumis

Oktoobrikuu teisel nädalal peetakse mulgi nädalat, et väärtustada ja esile tõsta Mulgimaad. Viljandi muuseumis tuleb sündmusi, mis tutvustavad piirkonnale iseloomulikke toite, mustreid ja traditsioone. Tänavu saab tegevustes osaleda mulgi pudru valmistamisel, mulgi mustrite uurimisel ja joonistamisel ning Halliste või Karksi kinnaste kudumisel.

Esmaspäeval, 9. oktoobril kell 15 algab muuseumi hoovis asuvas Tõrukojas mulgi mustrite õpituba. Marge Robami juhendamisel saab Tõhvekoan mulgi mustrit uuri ja vaate, sehkende sõõriksit ja ütenkuun mõtelde kunkoten neit saass kasute (Tõrukojas mulgi mustrite uuriv joonistamine ja kavandi tegemine edasiseks tööks).

11. oktoobril õpivad Viljandi Huvikooli tehnoloogiaringi õpilased valmistama traditsioonilist mulgi putru. Töötuba juhendab Piret Leskova mittetulundusühingust Loomise Maailm, kes jagab teadmisi sellest, kuidas mulgi putru algselt valmistati ning kuidas mulgi puder on ajas muutunud. Lisaks õpitakse vahet tegema kruupidel ja tangudel ning uuritakse, mida uut saab veel mulgi pudrust teha ning miks on mulgi puder suure väega puder. Mulgi pudru töötuba on üks paljudest Mulgimaa toiduaasta sündmustest, mille tunnuslause on „Mulgi süük – uus ja vana ütenkuun“ (Mulgi söök – uus ja vana üheskoos).

12. oktoobril kell 15 on aga muuseumi oodatud käsitööhuvilised. Eda Kivisild tutvustab Halliste ja Karksi kihelkonna kinnaste kudumise traditsioone 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. Kohtumisel tuleb juttu nii kindakirjadest, lõngadest, töövõtetest ja muust, mis teeb nende piirkondade kindad omanäoliseks. Samuti tuleb juttu kinnastega seotud kommetest. Soovijad saavad ka ise Halliste või Karksi kinnast kududa. Vajalikud töövahendid on kohapeal olemas.

Eda Kivisild on lõpetanud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia ja kultuuripärandi loovrakenduste eriala magistriõppe, kus uuris Halliste ja Karksi kindaid. Need hakkasid huvi pakkuma peene koe ja tihedate mustrite pärast. Mandri-Eestis selliseid kindaid palju ei ole, muuseumidesse on suurem osa kogutud Halliste või Karksi kihelkonnast. Nende kudumine on väga aeganõudev ja uurimishuvi lähtus soovist teada saada, miks selliseid kindaid kooti ja mis põhjustas selle oskuse kadumise 20. sajandil. Lisaks on Eda käsitöömeister ja ettevõtja, tikkimiskomplekte valmistava OÜ Tikiise asutaja ja üks omanikest. Töötab Kalmetu koolis muusikaõpetajana.

Mulgimaaga seotud esemeid leiab ka muuseumi püsinäituselt, kus esile võib tuua mulgi pulma tutvustava väljapaneku.

Muuseumi püsinäituse külastamisel ja mustrite ning Halliste ja Karksi kihelkondade kinnaste kudumise traditsioone tutvustavatel sündmustel osalemisel kehtib muuseumipääse või muuseumikaart.

Mulgi nädalat peetakse 9. kuni 15. oktoobrini 2023. Mulgi nädala toimumist Viljandi muuseumis toetavad Viljandi linnavalitsus, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Mulgi vallavalitsus.

Vaata ka Mulgimaa sündmuste kalendrit.

Halliste kindad. Foto Eda Kivisild