Loenguõhtu arheoloogiga

Muinsuskaitsepäevade puhul saab 15. septembril kell 16 Viljandi muuseumis osaleda loenguõhtul „Tänavad, hooned – ja kalmistu. Täiendusi Viljandi linna kesk- ja varauusaja kohta“, kus arheoloog Arvi Haak annab ülevaate, mida me oleme kesk- ja varauusaegse Viljandi kohta viimastel aastatel teada saanud. Loeng kestab kuni 1,5 tundi ja sissepääs on tasuta.

Ehkki Viljandi keskajast pole linnapildis esmapilgul säilinud peaaegu midagi, toovad arheoloogilised uuringud igal aastal päevavalgele infokilde, mis kokkuvõttes täiendavad meie teadmisi Viljandi linna algusaegade eluolust. Viljandi vanalinna tänavavõrk pärineb keskajast, kuid torutöödega on lisandunud uut infot tänavate kujunemise ja linna esimeste asustuspiirkondade kohta. Tõeliselt ootamatu oli seni teadmata kalmistu avastamine Pika ja Lutsu tänava ristumiskohast lõuna pool. Samuti on senised andmed keskaegsest hoonestusest äärmiselt napid.

Loengu korraldajaks on Muinsuskaitseamet, Viljandi Muuseum ja Eesti Arheoloogide Liit.

Lisateave: Anne Kivi, Muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik, anne.kivi@muinsuskaitseamet.ee, tel 512 4245.

Plakat