Muuseumikülastajate küsitlus

Muuseumi küsitlus

Palume Viljandi Muuseumi külastanutel vastata küsitlusele, mille eesmärk on selgitada muuseumikülastuse kogemust mõjutavaid tegureid. Küsimustik on anonüümne, koosneb 35 küsimusest ning vastamine võtab aega umbes 10 minutit. Küsimustik asub veebilehel: https://forms.gle/9rqVoE3TWgEM8UN88
Palume üleskutset jagada ja täname kõiki vastajaid ette!

Küsimustikule saab vastata 20. märtsini. Selle koostas Anu Laarmann ja tulemused on aluseks Tartu Ülikooli turismi- ja hotelliettevõtluse eriala lõputööle.